15. februar 2007

SV og solidaritet

Hypotetisk scenario:

Norge sender 150 norske spesialsoldater til Afghanistan. Som del av den FN-mandaterte ISAF-styrken, skal de norske soldatene hovedsakelig bidra med sikring, rekognosering og etterretning i hovedstaden, Kabul.

Sammenlignet med andre deler av landet, spesielt i sør, er dette området forholdsvis stabilt.

Plutselig smeller det igjen i Kabul. Al-Qaida har lykkes i å slå ut store og vitale deler av ISAF-styrken gjennom en rekke synkroniserte terroraksjoner. Taliban er i ferd med å vinne tilbake hovedstaden.

ISAF-styrken har nå fått kontroll over Sør-Afghanistan, og NATO planlegger en hurtig omgruppering for å komme sine allierte i Kabul til unnsetning. En for alle og alle for en. Selve grunnlaget for forsvarsalliansen.

Det går ikke. Regjeringene som representerer styrkene i sør vifter med sine klausuler om at deres soldater kun skal brukes i sør, og ikke under noen omstendigheter skal flyttes.

6 kommentarer:

Vox populi sa...

I Afghanistan tror jeg ikke det nødvendigvis trenger å rubriseres som hypotetisk en gang. God post som jeg håper blir lest i SV.

Esquil sa...

Uten at jeg skal uttale meg på vegne av SV, tror jeg ikke det er flytting av styrker inne i afghanistan som er det egentlige problemet, men følelsen av snikinnføring av styrker til en krig de ikke liker.

Jeg er også ukomfortabel med at menn med norsk flagg på brystet dreper under kommando av George W. Bush jr.

Rambukk sa...

Vox, ikke nødvendigvis hypotetisk, nei. Det er det som er skremmende.

Esquil, du har kanskje et poeng ift. SV, men jeg får likevel inntrykk av at det som er problematisk, er å bidra til offensive operasjoner, eller "angrepskrig", som noen har kalt det.

SV har, gjennom Soria Moria, akseptert støtte til ISAF, endog økning av styrkene. Dette er en militær operasjon ledet av NATO, hvis FN-mandat er å sørge for sikkerhet for befolkningen. Uten ISAF ville gjenoppbyggingen av landet og distribuering av humanitær hjelp, vært svært vanskelig. Så lenge SV faktisk støtter ISAF, har jeg vanskelig for å forstå den prinsipielle/etiske forskjellen på å befinne seg i front og å fylle støtte- og sikringsfunksjoner i bakkant.

Dersom problemet er risikoen for at egne soldater skal falle, bør de si det, så kan vi ta diskusjonen derfra.

Jeg hadde heller ikke vært komfortabel med at norske styrker skulle drepe under kommando av Mr. Triggerhappy. Selv om FN-mandatet som støtter angrepet på Taliban og Al-Qaida var initiert av USA, som følge av 11. september, er det NATO, samt en rekke alliansefrie stater, som opererer i Afghanistan.

VamPus sa...

Hvordan er dette "snikinnføring"? Har jeg ikke lest om dette i alle aviser i Norge? Og jeg er sikker på at Churchill ikke LIKTE 2. verdenskrig heller, men det betyr ikke at man lar være å kjempe for fred, frihet og demokrati. Og som rambukk påpeker - NATO er i Afghanistan etter mandat fra FN. Regjeringen har faktisk solid ryggdekning for dette i Soria Moria-erklæringen, men SV har kanskje ikke forstått innholdet? Stryk kanskje...

Esquil sa...

du har lest om det etter det ble avgjort, ja. såvidt jeg har forstått ble ikke SVs gruppe konsultert før avgjørelsen ble tatt. snikinnføring på mer enn en måte.

for min egen del hadde jeg ikke store problemer med denne krigen da den begynte, i og med at vi ikke skapte krigen selv men støttet nordalliansen. ISAF var frem til 2003 kun i Kabul. Det har endret seg, gradvis virker det som om den aktive krigføringen overtas av NATO, det har blitt vår krig, og inntrykket er også at den har blitt varmere enn den ville vært uten oss. derfor meg ikke like.

forøvrig er jeg takknemlig for tiden, rambukk. Og gratulerer med ett-års-dagen!

Rambukk sa...

Tusen takk for det, Esquil!