20. februar 2006

Martyrstatus

Den britiske historikeren David Irving stilles for retten i Østerrike i dag for å ha benektet Holocaust. Strafferammen er inntil ti års fengsel.

Med dette kan de høyreekstreme kreftene i Europa få sin martyr i en av etterkrigstidens høyest profilerte og mest omdiskuterte historikere.

Med full ytringsfrihet, kunne Irvings teorier fått bryne seg mot andre historikere som forvalter kunnskap om et av tidenes best dokumenterte folkemord.

2 kommentarer:

tb sa...

Men Irvings teorier har da fått bryne seg mot andre historikere, i årevis. Hans teorier har blitt tilbakebvist, gang etter gang, av seriøse historikere. Han har faktisk fått all mulig ytringsfrihet. Men Østerrikerne har et anstrengt forhold til akkurat den historiske perioden der, og har, i likhet med Tyskald, helt klare bergensinger på ytringsfrihten på dette området.. ;-)

Rambukk sa...

Det har du rett i. Poenget mitt er det prinsipielt betenkelige i at ubehagelige ytringer feies under teppet. Troll og sollys osv..

Denne begrensningen kunne, dersom Irving hadde blitt dømt uten å erkjenne skyld, gitt ham en farlig status som martyr og en enda høyere stjerne blant de høyreekstreme.