27. februar 2006

Heroisk, Frp!

Darfur står midt oppe i en gigantisk humanitær krise, og på randen av et mulig folkemord av skremmende dimensjoner. Fredsstyrken på 7 000 soldater fra Den Afrikanske Union har alene ikke ressurser til å håndtere situasjonen, og FNs sikkerhetsråd har enstemmig besluttet å forberede en internasjonal styrke på inntil 20 000 soldater.

Av politiske grunner kan USA neppe stille med bakkestyrker. Derfor er FN svært avhengig av at andre medlemsland bidrar med forholdsvis store styrker.

I denne situasjonen er det et poeng for den norske regjeringen å realisere intensjonene fra valgkampen om å støtte opp under FNs tilstedeværelse i alvorlige regionale konflikter.

Dette synet deles åpenbart ikke av Frp. Partiets forsvarspolitiske talsmann, P.O. Width mener at Norge ikke skal bidra fordi:

*Konflikten er for farlig.
*Norske soldater kan bli smittet av farlige sykdommer.
*Norske styrker bør ligge unna Afrika.
*Konflikten kan håndteres bedre lokalt, av andre afrikanske land.
*Det norske forsvaret har ikke ressurser til å delta.

For å ta det siste først: Dette er sannsynligvis riktig, ihvertfall dersom Forsvaret samtidig skal opprettholde sin hjemlige aktivitet og beredskap. SV har i mange år ledet an i en systematisk nedbygging av Forsvaret. SV mener at en fredsstyrke til Darfur er mulig uten tilleggsbevilgninger. Vel, her har nok de rød-grønne ennå noen runder å gå, både internt og i Stortinget.

Ja, konflikten er farlig, ingen tvil om det. Risikoen for sykdom, skader og død er til stede. Nettopp derfor har den ene humanitære organisasjonen etter den andre måttet trekke seg ut, og sivilbefolkningen har blitt overlatt til seg selv. Og nettopp derfor er det behov for militære styrker, primært for å beskytte sivilbefolkningen og gjenopprette og forsvare humanitær infrastruktur, før man i det hele tatt kan begynne å snakke om noen løsning på konflikten.

Mener Frp virkelig at Norge ikke skal delta i annet enn "trygge" FN-operasjoner?

Hadde sikkerhetsargumentet vært det samme om konflikten mer direkte berørte norske interesser?

Er ressursargumentet et beleilig påskudd for å slippe å sette menneskeliv opp mot hverandre?

Hadde det vært mer redelig å bare si at Afrika er for langt unna, og at norske samfunnsproblemer er viktigere?

6 kommentarer:

Sneezle sa...

Her synes jeg Frp for en gangs skyld burde være ærlige - og innrømme at så lenge dette dreier seg om mørkhudete, "fremmedkulturelle" mennesker er de ikke interessert i å bruke norske ressurser på å hjelpe...

VamPus sa...

Herregud. ENDELIG får FN ut finger'n, og så klarer man å komme opp med slike argumenter?
Jeezus..

Jarle Petterson sa...

Rwanda revisited?

Rambukk sa...

Skremmende.

Jarle Petterson sa...

Viss på at du skjønte hva jeg mente, føler jeg likevel for å utdype, Rambukk. Ting går lett tapt når man forsøker å være i overkant fyndig.

Selvfølgelig mente jeg ikke at det fins likhetstrekk mellom det som skjedde i Rwanda for 12 år siden, og det som i dag foregår i Sudan, men verdenssamfunnets respons minner ikke så rent lite om dengang dazumal.

Husker jeg ikke mye feil, rir visst Rwanda-episoden fremdeles Bill Clinton som en mare natterstid.

Rambukk sa...

Vi får håpe at man, i etterpåklokskapens lys, ikke finner likhetstrekk i verdenssamfunnets passive tilskuerrolle.